Call us toll free: +420 22438 3368
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Papírová verze iZUN.eu

by ČZU Media Admin in Comments: 0

Tištěná verze iZUNu byla poprvé distribuována v areálu ČZU na začátku zimního semestru roku 2012. Vydávána je jednou do roka pod evidenčním číslem MK ČR E 21416. Každé číslo nabízí tématicky zaměřený obsah, který reflektuje aktuální dění na univerzitě. Například se v tištěné verzi objevili rozhovory s Barborou Špotákovou, Vavřincem Hradilkem či Romanem Vaňkem.

Typ projektu: Tištěný magazín
Datum vzniku: 2012
Náklad (ks): 2 000 – 3 000
Distribuce:
Zdarma
Termín vydání: Listopad
Rozsah (stran): 28

Průvodce po ČZU

by ČZU Media Admin in Comments: 0

Vlastní zkušenosti vedly v roce 2011 ke vzniku projektu Průvodce prváka. Ačkoliv tématicky nezměněn, změnil se později, konkrétně v roce 2014, název na Průvodce po ČZU. Čtyřiadvaceti stránková brožura poskytuje souhrn nejdůležitějších informací potřebných pro začátek studia na České zemědělské univerzitě.

Typ projektu: Tištěný průvodce
Datum vzniku: 2011
Náklad (ks): 1 000 – 1 500
Distribuce:
Zdarma
Termín vydání: Září
Rozsah (stran): 24