Call us toll free: +420 22438 3368
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Papírová verze iZUN.eu

Papírová verze iZUN.eu

Tištěná verze iZUNu byla poprvé distribuována v areálu ČZU na začátku zimního semestru roku 2012. Vydávána je jednou do roka pod evidenčním číslem MK ČR E 21416. Každé číslo nabízí tématicky zaměřený obsah, který reflektuje aktuální dění na univerzitě. Například se v tištěné verzi objevili rozhovory s Barborou Špotákovou, Vavřincem Hradilkem či Romanem Vaňkem.

Typ projektu: Tištěný magazín
Datum vzniku: 2012
Náklad (ks): 2 000 – 3 000
Distribuce:
Zdarma
Termín vydání: Listopad
Rozsah (stran): 28